Onze missie:  Vol zelfvertrouwen samen op weg
Basisschool Christoffel is een basisschool die kinderen op reis meeneemt: een ontdekkingsreis waarbij het overdragen van kennis en vaardigheden centraal staat.
Het team heeft tijdens deze reis aandacht voor de sociaal-emotionele, cognitieve n creatieve ontwikkeling van het kind. De leerkrachten volgen de kinderen en registreren wat zij kinderen zien ondernemen. We werken aan een goed pedagogisch klimaat in de school en de klassen, waarbij het gevoel van veiligheid voor ieder kind een voorwaarde is om te kunnen spelen, werken, ontdekken en vooral veel te leren.

Wij gaan er vanuit dat ieder kind nieuwsgierig is en interesses heeft voor de wereld om zich heen. Iedere leerkracht probeert de motivatie tot leren van kinderen aan te spreken en stemt het onderwijsaanbod af op de leerbehoefte van de kinderen. Daarbij is het belangrijk dat iedere leerkracht praat met kinderen over hun gedrag en manieren van leren. Kinderen van de Christoffel verlaten na acht jaar de school met een gedegen basis aan kennis en vaardigheden, een positief zelfbeeld, zicht op eigen kunnen en een bij het kind passend schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Levensbeschouwelijk
Basisschool Christoffel bestaat sinds 1975 en is een open katholieke school: met 'open' bedoelen wij dat leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, welkom zijn.

Het lesgeven gebeurt vanuit een christelijke levenshouding en de katholieke geloofstraditie. De school probeert de inleiding van kinderen in deze geloofstraditie, te ondersteunen. Niet alleen door de godsdienstlessen, kerst- en paasvieringen maar ook door de houding van de leerkrachten.
Veel ouders kiezen voor de Christoffel om andere dan godsdienstige redenen. Ook voor leerlingen die niet katholiek zijn, staat onze school open. Wij verwachten wl dat deze kinderen deelnemen aan godsdienstlessen en aan vieringen die verband houden met de katholieke traditie. 
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits