Hoe ziet de leerling en de school eruit bij een ontdekkende school?
 
Eindprofiel leerling:
Als een leerling onze school verlaat is hij/zij in staat om zelf antwoord op vragen te
vinden. Hij weet welke wegen te bewandelen en welke bronnen te raadplegen om
oplossingen te vinden. Hij verstaat de kunst om mensen te benaderen en te
ondervragen en is vervolgens in staat om uit een hoeveelheid van informatie de
essentie te destilleren (kan hoofd van bijzaken onderscheiden). Kan derhalve goed
lezen en analyseren, alsmede rekenen en calculeren. Maar bovenal heeft de
leerling plezier in het leren en zoeken naar oplossingen.
 
Schoolcultuur:
Er wordt binnen de school veel nadruk gelegd op het zelf vinden van oplossingen
voor vragen of problemen. Zelfstandig werken en samenwerken zijn daarbij
belangrijk. Leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zelf op zoek te gaan
naar antwoorden, in de school (via computer/internet en bibliotheek) of buiten de
school.
 
Inrichting school:
Uitdagend, prikkelend, schoon met lichte kleuren. Kenmerkend voor het profiel zijn
de diverse ontdekhoeken en werkhoeken in de school waarin kinderen zelfstandig
kunnen experimenteren.
 
Partners van buiten:
De school benut de externe omgeving, beroepen, bedrijven in de omgeving, ouders, scholen. Hierbij denken we o.a. aan een bezoek aan de molen in IJsselstein, kookworkshops bij SBO de Evenaar, een garagebezoek etc.

 
Hoogtepunten:
Het jaarlijkse project dat 1 2 weken duurt en waarin diverse groepen samenwerken
aan het inrichten van een tentoonstelling over bijv. 1 van de grote uitvindingen.
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

 

Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits