Computers
De computer neemt een steeds grotere plaats in binnen ons onderwijs, zowel met educatieve (onderwijsondersteunende) als met creatieve programma's. Dit gebeurt in alle groepen.

Tablets
In het schooljaar 2012-2013 hebben we een pilot uitgevoerd: werken met tablets in groep 4. De leerlingen van groep 4 hebben een aantal maanden hun opdrachten gemaakt op de tablets van Snappet.
Snappet heeft van de methodes waar wij mee werken verwerkingsstof ontwikkeld waardoor de leerlingen de verwerking niet meer in hun reken- en of spellingschrift maken.
De pilot is succesvol verlopen: de leerlingen verwerken de stof sneller, zij krijgen meteen feedback over het gegeven antwoord en de leerkracht kan onmiddellijk zien welke leerling(en) moeite heeft/hebben met een bepaalde opgave. Hij/zij kan hierop meteen extra instructie geven. Vandaar dat wij besloten hebben om ook de groepen 5 t/m 8 met tablets te laten werken. 

 
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits