Christoffeltheater
Regelmatig komen wij met alle kinderen van de school bij elkaar voor het Christoffeltheater. Tijdens deze bijeenkomst waarbij ook ouders worden uitgenodigd, treden alle groepen van de school op. De kinderen laten iets zien op het gebied van toneel, dans, lied, show en playback. De kinderen en de ouders beleven veel plezier aan de voorstellingen van het theater. Het laatste Christoffeltheater van het jaar staat in het teken van de benoeming van de Christoffel-idol van het schooljaar.
 
Kunst Centraal

We nemen ook deel aan het “Kunstmenu” vanuit de gemeente. Dit is opgezet om kinderen van basisscholen nog meer in contact te brengen met kunst en cultuur.
Kinderen maken kennis met vormen van dans, toneel, literatuur, film, beeldende kunst en muziek door het bezoeken van het theater, tentoonstellingen en de bioscoop. De Stichting Kunst Centraal begeleidt deze projecten.
 
Excursies
Gedurende het schooljaar zijn er voor elke groep één of meer excursies of culturele uitstapjes. We noemen theater-, bibliotheek-, bioscoop-, bedrijfsbezoek, activiteiten op de kinderboerderij en op het Milieu Educatief Centrum (MEC), bezoek aan middelbare scholen etc.
Daarnaast zijn er incidentele uitstapjes, die te maken hebben met een bepaald project waar de school op dat moment mee bezig is (denk ook aan onderwerpen als de kinderboekenweek).


Sportdag
Elk jaar is er een buitensportdag voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Voor deze buitensportdag maken we gebruik van de atletiekbaan van atletiekvereniging Atverni, in Galecop.

Sportevenementen
Gedurende het schooljaar neemt de school deel aan enkele toernooien, die de diverse sportverenigingen en de gemeente Nieuwegein organiseren. Denk aan voetbal,- het handbal- en/of het korfbaltoernooi.

Leerlingen kunnen ook meedoen aan het gemeentelijke sportstimuleringsprogramma, een programma dat er op gericht is kinderen met verschillende sporten te laten kennismaken.
 
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits