Specialisten en documenten

Binnen onze school hebben wij onze eigen specialisten. Dit zijn leerkrachten met een extra specialisatie op een bepaald vakgebied of onderwerp. Ook hebben we daarbij verschillende protocollen. Deze noemen we documenten. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met    bepaalde onderwijsvraagstukken.

Tijdens dit schooljaar willen we alle documenten op de website zetten. U krijgt dan meer inzicht in de manier hoe we op onze school omgaan met deze vraagstukken. De documenten zijn in eerste instantie geschreven voor de leerkrachten en het team.   


Begaafdheidsspecialisten:                    Karin Mathu en Marloes Theebe
Behaafheidsdocument:                         Klik op deze link             
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits