Specialisten binnen de school

Binnen onze school hebben wij onze eigen specialisten. Dit zijn leerkrachten met een extra specialisatie op een bepaald vakgebied of onderwerp.   
 
Specialisatie                             Wie?                      
 Rekenco÷rdinator      Juf Leonie
 Leesco÷rdinator      Juf Monica
 Kanjerco÷rdinator      Juf Marjolein
 Engels co÷rdinator  Juf Linda
 ICT-co÷rdinator  Juf Monica    
Begaafdheidsco÷rdinator Juf Wendy
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits