Onze missie
  
"Vol zelfvertrouwen samen op weg"


Basisschool Christoffel is een basisschool die kinderen op reis meeneemt: een ontdekkingsreis waarbij het overdragen van kennis en vaardigheden centraal staat.
Het team heeft tijdens deze reis aandacht voor de sociaal-emotionele, cognitieve én creatieve ontwikkeling van het kind. De leerkrachten volgen de kinderen en registreren wat zij kinderen zien ondernemen. We werken aan een goed pedagogisch klimaat in de school en de klassen, waarbij het gevoel van veiligheid voor ieder kind een voorwaarde is om te kunnen spelen, werken, ontdekken en vooral veel te leren.
Wij gaan er vanuit dat ieder kind nieuwsgierig is en interesses heeft voor de wereld om zich heen. Iedere leerkracht probeert de motivatie tot leren van kinderen aan te spreken en stemt het onderwijsaanbod af op de leerbehoefte van de kinderen. Kinderen van de Christoffel verlaten na acht jaar de school met een gedegen basis aan kennis en vaardigheden, een positief zelfbeeld, zicht op eigen kunnen en een bij het kind passen schooladvies voor het voortgezet onderwijs.
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits