Stichting Trinamiek                                                

 
 
Trinamiek is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden.

Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke-, Neutraal-Bijzondere-, of Openbare signatuur. Naast scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho Pedagogisch Didaktisch Centrum) en een school voor Praktijkonderwijs.
 
De Stichting heeft een professioneel stafbureau dat het bestuur en het directieberaad ondersteunt. Het college van bestuur bestaat uit:
 
Dhr. R.C. (René) van Harten MME (vz)
Dhr. T. (Theo) Klinkien
 
Het College van Bestuur werkt nauw samen met de directeuren van de scholen, verenigt in het directieberaad, aan de kwaliteit van het onderwijs. De bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van de raad van toezicht zijn:
 
Dhr. R. Windhouwer (voorzitter)
Mw. S. van Gorsel
Mw. M. Vanderkaa
Mw D. Mooij
Dhr. F. Seller
Dhr. H. Wieleman
Dhr. A. van den Broek
 
Het bestuurssecretariaat wordt gevormd door:

Mw. A. (Astrid) Bakker
Mw. T. (Tanja) Janszen 
 
Het adres van de Stichting is:
 
Stichting Trinamiek                        Telefoon:   030-6868444
Postbus 377                                        E-mail:         astrid.bakker@trinamiek.nl / tanja.janszen@trinamiek.nl
3400 AJ IJsselstein                          website:    www.trinamiek.nl

Bezoekadres:
Lorentzlaan 4
3401 MX IJsselstein
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits