Ontdekkende school
 
De Christoffel is een ontdekkende school. Er wordt binnen onze school veel nadruk gelegd op het zelf vinden van oplossingen van vragen of problemen. Zelfstandig werken en samenwerken zijn daarbij belangrijk. Leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar antwoorden, in de school (via computer/internet en bibliotheek) of buiten de school.

Eindprofiel leerling:

Als een leerling onze school verlaat is hij/zij in staat om zelf antwoord op vragen te
vinden. Hij weet welke wegen te bewandelen en welke bronnen te raadplegen om
oplossingen te vinden. Hij verstaat de kunst om mensen te benaderen en te
ondervragen en is vervolgens in staat om uit een hoeveelheid van informatie de
essentie te destilleren (kan hoofd van bijzaken onderscheiden). Kan derhalve goed
lezen en analyseren, alsmede rekenen en calculeren. Maar bovenal heeft de
leerling plezier in het leren en zoeken naar oplossingen.
 

Ontdekweek:
Één keer per jaar staat onze ontdekweek op het programma. Tijdens deze week staat er een thema centraal waarbij we op een extra ontdekkende manier leren. 


 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

 

Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits